مواد اولیه پیکسل خام چیست؟

از کجا می توان مواد اولیه پیکسل خام را با مناسب ترین قیمت تهییه کرد؟