تیغ کاتر ۴۴ ۵۸  چیست و چه کاربردی در چاپ پیکسل دارد؟

همان طور که می دانید برای چاپ پیکسل به یک سری ملزومات شامل:

  1. دستگاه کاتر
  2.  تیغ کاتر
  3. پیکسل خام
  4. دستگاه پیکسل زن اتوماتیک نیز می باشد.

 

تیغ کاتر ۴۴ ۵۸ به منظور برش دقیق تر (بدون پارگی) برای طرح های چاپ شده مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته قابل توجه دیگر، اینکه سایز تیغ کاتر پارسا گیفتس موجود در سایزهای

  1. ۴۴ میلی متر
  2. ۵۸ میلی متر
  3. ۳۷ میلی متر
  4. و ۲۵ میلی متر می باشد.

 

تیغ کاتر

تیغ کاتر

 

شما می توانید برای شیوه استفاده از تیغ کاتراز پیج  اینستاگرام پارساگیفتس  دیدن فرمایید.

برای نتوضیحات دقیق تر می توان اضافه کردکه

۱٫ لبه تیز تیغ کاتر را بر روی کاغذ چاپ شده در سایز دخواه قرار داده

۲٫ با دسته دستگاه برش را انجام می دهیم.

** توجه داشته باشین که تیغ را تنها بر روی حاشیه طرح قرار داده تا برشی دقیق داشته باشید.

در ذیل نمونه کار پبکسل چاپ شده آورده شده است.

چاپ پیکسل طرح اختصاصی مشتری